นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา

นายจีรศักดิ์ ศรีพรหมมา
ตำแหน่ง: 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 17, 2017