นายสมคิด สมศรี

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
อาทิตย์, ตุลาคม 1, 2017