สนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" ประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย

วันที่/เวลา: 
พุธ, สิงหาคม 16, 2017 - 14:30
สถานที่: 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มอบหมายให้นางวัชราพร ธวัชวะชุม ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายธนพล เศรษฐฉัตรมงคล พิการครึ่งซีกซ้าย ซึ่งเป็นพนักงานที่ NV คาร์แคร์ ร่วมสนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" ประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ สำหรับท่านใดที่สนใจฝึกอบรมวิชาการล้างอัดฉีด ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย โทร.042 495 022

รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.45 - 15.30 น. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณชวนันท์ ประเสริฐวรรณ โปรดิวเซอร์รายการฯ ให้ช่วงเวลานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการจ้างงานและการฝึกอาชีพคนพิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พก. เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยการประสานงานจากนางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ภาพประกอบ: 
สนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" ประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
สนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" ประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
สนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" ประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
สนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" ประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
สนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" ประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
สนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" ประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย