ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาหว้า และ อำเภอศรีสงคราม ตามโครงการ "พม.ห่วงใย ผู้ประสบอุทกภัย"

วันที่/เวลา: 
อาทิตย์, สิงหาคม 20, 2017 - 09:30
สถานที่: 
ที่จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่จังหวัดนครพนม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาหว้า และ อำเภอศรีสงคราม ตามโครงการ "พม.ห่วงใย ผู้ประสบอุทกภัย" โดยนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มอบหมายให้ นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับ และให้คำปรึกษาด้านการดูแลคนพิการที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

  ภาพประกอบ: 
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาหว้า และ อำเภอศรีสงคราม ตามโครงการ "พม
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาหว้า และ อำเภอศรีสงคราม ตามโครงการ "พม
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาหว้า และ อำเภอศรีสงคราม ตามโครงการ "พม
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาหว้า และ อำเภอศรีสงคราม ตามโครงการ "พม
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาหว้า และ อำเภอศรีสงคราม ตามโครงการ "พม
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาหว้า และ อำเภอศรีสงคราม ตามโครงการ "พม
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาหว้า และ อำเภอศรีสงคราม ตามโครงการ "พม