ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเรียบร้อย

วันที่/เวลา: 
อาทิตย์, สิงหาคม 20, 2017 - 17:00
สถานที่: 
ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกำหนดลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในวันพรุ่งนี้ (วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนการศึกษาพิเศษสอนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)

  ภาพประกอบ: 
  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเรียบร้อย
  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเรียบร้อย
  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเรียบร้อย
  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเรียบร้อย
  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเรียบร้อย
  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเรียบร้อย