ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9

วันที่/เวลา: 
อังคาร, สิงหาคม 29, 2017 - 10:30
สถานที่: 
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย พร้อมมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา 
จากนั้น อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อรับทราบร่างการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์ประจำปีบัญชี 2561
ภาพประกอบ: 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2017 ครั้งที่ 9