รายการ “แจ๋ว” ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อนำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการบำบัดด้วยการเล่นกีฬา

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, สิงหาคม 18, 2017 - 09:00
สถานที่: 
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชาย จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชาย จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารองค์กร ได้นำคณะผู้สื่อข่าวช่อง 3 จากรายการ “แจ๋ว” ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อนำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการบำบัดด้วยการเล่นกีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านร่างกายและสติปัญญา โดยมีนายสุวรรณ์ พรมผล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชาย และนายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลประกอบการถ่ายทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การวิ่ง 4x100 วิ่งผลัด การพุ่งแหลน ขว้างจักร และการว่ายน้ำ สามารถติดตามได้ในรายการ "แจ๋ว" ทางช่อง 3 (13HD) โดยกำหนดออกอากาศสด วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.45 - 15.30 น.

  ภาพประกอบ: 
  รายการ “แจ๋ว” ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อนำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการบำบัดด้วยการเล่นกีฬา
  รายการ “แจ๋ว” ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อนำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการบำบัดด้วยการเล่นกีฬา
  รายการ “แจ๋ว” ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อนำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการบำบัดด้วยการเล่นกีฬา
  รายการ “แจ๋ว” ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อนำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการบำบัดด้วยการเล่นกีฬา
  รายการ “แจ๋ว” ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อนำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการบำบัดด้วยการเล่นกีฬา
  รายการ “แจ๋ว” ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อนำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการบำบัดด้วยการเล่นกีฬา
  รายการ “แจ๋ว” ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อนำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการบำบัดด้วยการเล่นกีฬา
  รายการ “แจ๋ว” ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อนำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการบำบัดด้วยการเล่นกีฬา