พิธีแถลงข่าวและปล่อยขบวนรถโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดชายแดนใต้

วันที่/เวลา: 
พุธ, สิงหาคม 23, 2017 - 10:30
สถานที่: 
ณ ห้องประชุม อาคารบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท 
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวและปล่อยขบวนรถโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดชายแดนใต้โดยมี พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พันเอก สุพิชัย เจริญวารีกุล ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ร่วมแถลงข่าว การร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างศรัทธา เข้าใจและความสมานฉันท์ที่สำคัญเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ภาพประกอบ: 
พิธีแถลงข่าวและปล่อยขบวนรถโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดชายแดนใต้
พิธีแถลงข่าวและปล่อยขบวนรถโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดชายแดนใต้
พิธีแถลงข่าวและปล่อยขบวนรถโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดชายแดนใต้
พิธีแถลงข่าวและปล่อยขบวนรถโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดชายแดนใต้