พิธีส่งมอบรถเข็น Wheel Chair สำหรับผู้ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ จำนวน 150 คัน

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, สิงหาคม 11, 2017 - 08:30
สถานที่: 
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำขอบคุณในพิธีส่งมอบรถเข็น Wheel Chair สำหรับผู้ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ จำนวน 150 คัน เพื่อนำไปใช้อำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์กับผู้ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานส่งมอบ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ และนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมในพิธีฯ
ภาพประกอบ: 
พิธีส่งมอบรถเข็น Wheel Chair สำหรับผู้ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ จำนวน 150 คัน
พิธีส่งมอบรถเข็น Wheel Chair สำหรับผู้ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ จำนวน 150 คัน
พิธีส่งมอบรถเข็น Wheel Chair สำหรับผู้ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ จำนวน 150 คัน
พิธีส่งมอบรถเข็น Wheel Chair สำหรับผู้ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ จำนวน 150 คัน
พิธีส่งมอบรถเข็น Wheel Chair สำหรับผู้ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ จำนวน 150 คัน
พิธีส่งมอบรถเข็น Wheel Chair สำหรับผู้ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ จำนวน 150 คัน