พม. จัดงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5

สถานที่: 
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานบทความทางวิชาการและผลงานประกวดนวัตกรรมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล” (Moving towards Sustainable Society for All) โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมงาน
ภาพประกอบ: 
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ
พม. จัดงานวิชาการด้านคนพิการ