การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดทำและตรวจใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, สิงหาคม 25, 2017 - 15:00
สถานที่: 
ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดทำและตรวจใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการและการจัดทำใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จำนวน 80 คน
ภาพประกอบ: 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดทำและตรวจใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดทำและตรวจใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดทำและตรวจใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดทำและตรวจใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดทำและตรวจใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดทำและตรวจใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน