การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่น1

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, กรกฎาคม 28, 2017 - 14:00
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่น1 จัดโดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพใช้ระบบงานสารสนเทศให้กับผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน
ภาพประกอบ: 
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่น1
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่น1
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่น1
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่น1
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่น1
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่น1
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่น1
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่น1