การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รุ่นที่ 1

วันที่/เวลา: 
อังคาร, กรกฎาคม 4, 2017 - 09:00
สถานที่: 
ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี 
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รุ่นที่ 1 เพื่อรายงานผลการชี้แจงการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33,34 และ 35 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจ้างงานในสถานประกอบการ” โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 150 คน รวมทั้งสิ้น 520 คน
ภาพประกอบ: 
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รุ่นที่ 1