การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 6/2560

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, สิงหาคม 18, 2017 - 13:00
สถานที่: 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อพิจารณาปรับแก้ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริการล่ามภาษามือ พ.ศ.2552

  ภาพประกอบ: 
  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 6/2560
  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 6/2560
  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 6/2560
  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 6/2560
  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 6/2560