การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”

วันที่/เวลา: 
อาทิตย์, สิงหาคม 20, 2017 - 09:30
สถานที่: 
ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2560 จัดโดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดการปรับปรุง การออกแบบใช้งานประเภท และรายละเอียดแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รวมทั้งบูรณาการในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด จำนวน 80 คน

  ภาพประกอบ: 
  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”