องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ ๓-๔

วันที่ประกาศ: 
25 กรกฎาคม 2018
องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ ๓-๔
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: