รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 (หน่วยงาน)

วันที่ประกาศ: 
11 สิงหาคม 2017
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 (หน่วยงาน)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน