ราคากลาง จ้างตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ: 
3 กรกฎาคม 2018
ราคากลาง จ้างตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: