รับสมัคร จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงานสารบรรณและประสานโครงการ ภายใต้ภารกิจของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 อัตรา (สัมภาษณ์อย่างเดียว)

วันที่ประกาศ: 
9 ตุลาคม 2017
รับสมัคร จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงานสารบรรณและประสานโครงการ
ภายใต้ภารกิจของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  1  อัตรา (สัมภาษณ์อย่างเดียว)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: