ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างดเนินการโครงการประชาสัมพันธ์องค์กรและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ พก. และกองกองทุนฯ ด้วยวิธี e-bidding

วันที่ประกาศ: 
22 พฤศจิกายน 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: