ประกาศ รายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน องค์กรด้านพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการประจำปี 2560

วันที่ประกาศ: 
6 ธันวาคม 2017
รายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน องค์กรด้านพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการประจำปี 2560 
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ