ประกาศ ผลการคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี2560

วันที่ประกาศ: 
22 พฤศจิกายน 2017
ผลการคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี2560
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน