ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุและอาคารนอนเด็ก CBM ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเฟื่องฟ้า ด้วยวิธี e-bidding

วันที่ประกาศ: 
13 พฤศจิกายน 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: