ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจสถานการณ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
19 ธันวาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง