ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 (หน่วยงาน)

วันที่ประกาศ: 
3 สิงหาคม 2017
ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 (หน่วยงาน)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน