ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ประกาศ: 
5 กันยายน 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง