ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี e-bidding ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี

วันที่ประกาศ: 
6 กันยายน 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: