ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก. และกลุ่มคนพิการในประเทศอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ: 
28 พฤศจิกายน 2017
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก. และกลุ่มคนพิการในประเทศอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง