ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการในรูปแบบ Smart Card

วันที่ประกาศ: 
13 กรกฎาคม 2017
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการในรูปแบบ Smart Card
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง