นิด้าโพล ประเด็นปัญหา สื่อสังคมออนไลน์กับอนาคตเด็กไทย

วันที่ประกาศ: 
30 มีนาคม 2017
ผลสำรวจความคิดเห็นโครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม(TPSO POLL) ร่วมกับ นิด้าโพล ประเด็นปัญหา สื่อสังคมออนไลน์กับอนาคตเยาวชนเด็กไทย
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
ภาพประกอบ: 
info graphic สื่อสังคมออนไลน์กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย
info graphic สาเหตุการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์