ด่วนที่สุด ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

วันที่ประกาศ: 
6 กรกฎาคม 2017
ด่วนที่สุด ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: