ความพิการทางการเห็น

โครงการการออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถยนต์

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) เป็นคำเฉพาะซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือผู้พิการ หรือผู้ที่มีความลำบาก ความขัดข้องในการใช้อุปกรณ์ หรือการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสกรีนรีดเดอร์ (Screen Reader) ซึ่งอ่านข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้คนตาบอดได้ฟัง หรือโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันที่สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอให้คนตาบอดได้รับรู้ถึงข้อความต่างๆ ข้อความในกล่องข้อความสั้น หรือการอ่านอีเมลต่างๆ แม้กระทั่งสิริบนไอโฟน หรือ วอยซ์เสิร์ชบนแอนดรอยด์ ก็สามารถช่วยเหลือคนตาบอดให้สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น